Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của PK88. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và cá tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh tóa. Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL ) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập ở bên ngoài. Tất cả dự liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. PK88 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mãi mà khách hàng có thể quan tâm qua mail.

Nếu không có sự cho phép của PK88, bất cứ ai cũng không được phpé phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của PK88 hoặc nhân bản máy chủ không phải của PK88.